Hot-line: 093 464 1088 (24/7)
Điện thoại: 024 6680 9640
Email: ceo@namsang.vn

Địa chỉ: P1920 - Chung cư HH Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Tài khoản: Đào Thị Hạnh 0451 001 392 115 Vietcombank Thành Công - Hà Nội

Gốm sứ
»  Nét vẽ dân gian trên đồ gốm cổ truyền Việt
Sử liệu cho thấy ông cha ta trên tường chùa làm vào thời Lý thời Trần có những bức vẽ lớn, trong chốn triều đình, sử liệu cũng ghi lại những bức chân dung Khổng Tử và chư thánh được thờ trong Văn Miếu, khi Văn Miếu được xây dựng . Nhưng có phải đến lúc ấy họ mới vẽ tranh đâu? Có phải đến thời ấy họ mới xây dựng đền chùa, cung điện đâu? Qua đường biển, đạo Phật được truyền trực tiếp từ Ấn Ðộ vào Việt trước khi được truyền sang Tàu.